SỬA MÁY NHANH
Chi nhánh chính: 216 Nơ Trang Long, F 12, Bình Thạnh, TP.HCM
Chi nhánh 1: 152 Bàu Cát, F12, Tân Bình
Chi nhánh 2: 254/35 Lê Văn Sỹ, Q3
Chi nhánh 3: 256/28 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Q7
T: 0905704230 | | M: 0905704230
E: suamaynhanhcom@gmail.com | W: www.suamaynhanh.com